| Resume a previously saved form
Pokračovat později

Pokračovat ve formuláři budete moci později. Vyplňte prosím Váš email a zvolte heslo.

Vítejte v online přihlášce Prague British International School

 • Musíte dokončit Vaši přihlášku, abychom mohli postoupit k dalšímu kroku
 • Můžete přidat maximálně tři (3) profily rodičů/opatrovníků
 • Můžete přidat maximálně pět (5) profilů dětí
 • Formulář můžete průběžně ukládat a kdykoli se k němu vrátit pomocí odkazu v horní části stánky
 • Pokud máte nějaké technické potíže, kontaktujte prosím naši zápisovou kancelář admissions@pbis.cz nebo nám přímo zavolejte na + 420 226 096 200.

Informace o rodičích/opatrovnících

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .docMax file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .docMax file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Vaše děti

Dítě 1 podrobnosti


Akademické informace o dítěti


Zdravotní informace dítěte


Informace o předchozí škole


Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Dítě 2 podrobnosti


Akademické informace o dítětiInformace o předchozí škole
Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Dítě 3 podrobnosti


Akademické informace o dítětiInformace o předchozí škole

Zdravotní informace dítěteMax file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Dítě 4 podrobnosti


Akademické informace o dítětiInformace o předchozí škole
Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Dítě 5 podrobnosti


Akademické informace o dítětiInformace o předchozí školeMax file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Všechny osobní údaje shromážděné od studentů a/nebo jejich rodičů / opatrovníků v souvislosti s jejich vzděláváním ve škole Nord Anglia Education („škola“) budou zpracovávány našimi zaměstnanci, budou uchovávány v tajnosti a používány společností Nord Anglia Education Limited a/nebo našimi přidruženými společnostmi („my“) pro zákonné a relevantní účely, mimo jiné pro:

 • ověření studijních a jiných informací o studentovi;
 • správu a provoz školy;
 • organizaci, správu a provoz mimoškolních expedic a aktivit, mimo jiné včetně sjednávání příslušných pojištění, lékařské pomoci, dohledu a provádění aktivit s třetími stranami;
 • zasílání sdělení rodičům a studentům, včetně bulletinů a informací o akcích a mimoškolních aktivitách poskytovaných školou nebo třetími stranami;
 • statistické a výzkumné účely;
 • další účely související se školou;
 • aktivity pro absolventy.

Některé údaje můžeme poskytnout třetím stranám, jako jsou agentury (včetně vládních orgánů), poskytovatelé služeb (včetně poskytovatelů pojištění, poskytovatelů bezpečnostních / zdravotnických služeb a organizátorů aktivit / expedic třetích stran) a námi jmenovaní dodavatelé (ať už v rámci jurisdikce, v níž byly osobní údaje shromážděny, nebo mimo ni), aby vykonávali některé naše akademické, pastorační, mimoškolní a administrativní funkce. To zahrnuje i předávání údajů mezi pobočkami. Žádným externím orgánům nebo organizacím nebudeme sdělovat žádné osobní údaje, ledaže:

 • takové zpřístupnění je výslovně stanoveno v tomto prohlášení;
 • je povoleno studentem nebo jeho rodičem / opatrovníkem; a/nebo
 • je povoleno nebo vyžadováno zákonem.

Osobní údaje mohou být uloženy v našich databázových systémech nebo systémech našich přidružených společností (které se mohou nacházet v jurisdikci, v níž byly osobní údaje shromážděny, nebo mimo ni) a na online portálech a budou tvořit součást oficiálních studentských záznamů žadatele.  Mohou být také uloženy v online studentských zdrojích, jako je projekt Global Classroom.


Pokud zákon nevyžaduje uchování těchto osobních údajů, mohou být tyto osobní údaje zlikvidovány do 24 měsíců po zamítnutí přihlášky nebo jinak, jak to vyžaduje nebo povoluje zákon.


Pokud existuje / bylo založeno sdružení rodičů a učitelů (PTA), můžeme tyto osobní údaje poskytnout příslušnému sdružení rodičů a učitelů (PTA) za účelem zařazení do adresáře PTA a dalších aktivit PTA. Pokud si žák nebo jeho rodiče / opatrovníci nepřejí, aby byly tyto údaje zahrnuty do adresáře PTA, informujte nás o tom.


Pokud má žák již ve škole sourozence, bude evidence tohoto sourozence případně aktualizována podle údajů uvedených v zápisním formuláři nového žáka.

Neposkytnutí požadovaných údajů může mít vliv na možnost studentů účastnit se některých akcí, aktivit a expedic pořádaných školou.


Budou podniknuty všechny možné kroky, aby bylo zajištěno, že námi uchovávané osobní údaje jsou přesné.  Přijmeme veškerá proveditelná a přiměřená opatření, abychom zajistili bezpečnost osobních údajů a zabránili neoprávněnému nebo náhodnému přístupu, shromažďování, používání, zveřejňování, kopírování, úpravám, likvidaci, vymazání nebo jinému použití.


Studenti nebo jejich rodiče / opatrovníci mohou mít podle platných právních předpisů právo na přístup k osobním údajům uchovávaným školou nebo na jejich opravu. Žádosti o přístup a opravu by měly být adresovány písemně řediteli školy (na adresu školy).  Přístup k informacím může být zpoplatněn. 


Pokud některá z našich sdělení představují přímý marketing, budeme vás zvlášť žádat o souhlas, pokud to vyžaduje zákon. Kromě toho bude škola (1) respektovat jakoukoli žádost, kterou od vás obdržíme, o ukončení zasílání takových sdělení a (2) usilovat o to, abyste nedostávali cílenou reklamu, která vás pravděpodobně nebude zajímat.


V případech, kdy nesouhlasíte s přímým marketingem nebo kdy si nepřejeme na vás cílit konkrétní reklamu, splníme někdy tyto požadavky tím, že poskytneme vaši e-mailovou adresu našim poskytovatelům reklamních služeb, abychom zajistili, že vám taková sdělení nebudou zasílána.  Ti pak nevratně zašifrují vaši e-mailovou adresu, aby nemohla být použita k žádnému jinému účelu.  Pro tento účel se opíráme o oprávněné zájmy (správa reklamy našich služeb).


Podmínky školy pro ochranu osobních údajů a zásady používání souborů cookie naleznete na adrese www.nordangliaeducation.com